Od danas je sadržaj web-stranice Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dostupan i putem aplikacije za mobilne uređaje bazirane na Android operativnom sistemu. Puštanje u rad ove aplikacije predstavlja inovativan iskorak u digitalni svijet kada je riječ o promociji misije Islamske zajednice.

Korisnicima aplikacije omogućen je lakši i brži pristup sadržajima web-stranice. Pored informacija o aktuelnostima i svakodnevnim aktivnostima iz Islamske zajednice, korisnici na jednostavniji način mogu pristupiti i osnovnim informacijama o organima i ustanovama Islamske zajednice na svim nivoima.

Važnija značajka aplikacije je i olakšan pristup kategoriji „Pitanja i odgovori“, jednom od najposjećenijih segmenata na postojećoj internet platformi www.islamskazajednica.ba. Tako je npr. slanje upita iz ove oblasti omogućeno kroz samu aplikaciju (bez potrebe slanja upita putem e-maila), kao i pretraživanje ranije datih odgovora iz svih oblasti.

O ostalim značajkama upoznajte se kroz korištenje same aplikacije koju možete preuzeti putem Google PlayStore-a, poručili su iz Islamske zajednice u BiH.