Vlada KS je danas imenovala predsjednika i članove Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Milan Dunović je imenovan za predsjednika UO ZZO, a članovi su: Zilha Ademaj, Samira Hajdarević, Elvedin Čeković, Sanela Rošić Ramić, Suad Rožajac, Ilijaz Pilav, Alma Ljuca i Ago Mahmutagić, saopćio je Press KS.