- Pitanje granice u isključivoj je nadležnosti Vijeća ministara BiH, koje svoje odluke donosi na prijedlog ovlaštenog predlagača, odnosno Ministarstva sigurnosti BiH.

Također, vrlo je neprihvatljiv i postupak Vlade Republike Srbije da o namjeri otvaranja malograničnih prijelaza nije obavijestila Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova naše države, već se direktno obratila centru u Trebinju - ističu iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Stoga je Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti BiH dao uputu Graničnoj policiji BiH da rade u skladu sa zakonom i da ne izvršavaju naloge Republičkog štaba za vanredne situacije RS.

Ističe se da će zahtjev iz Republike Srpske, ako dođe oficijelnim putem u Ministarstvo sigurnosti BiH, biti razmotren i, po eventualno pozitivnom mišljenju, upućen na odlučivanje Vijeću ministara BiH.

- Istovremeno, Vlada Republike Srbije o svojoj namjeri treba uputiti notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koje će je, opet, proslijediti Ministarstvu sigurnosti BiH na postupanje.

Na pitanju granice nema kompromisa i apsolutno sve mora biti u skladu sa zakonom i u duhu dobrosusjedskih odnosa i punog poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine - zaključuju iz Ministarstva sigurnosti.