U Federalnom ministarstvu za boračka pitanja do 20. septembra će, kako je za Faktor izjavio Salko Bukvarević, resorni ministar, imati uspostavljen kompletan registar pripadnika oružanih snaga. Objašnjava da će, ukoliko se usvoji Prijedlog zakona o demobilisanim borcima, koji je predložila Vlada FBiH, registar biti javno objavljen, a na čemu insistiraju i borci.

- Završili smo boračke registre za devet kantona, a do 20. septembra će biti gotov i registar boraca za Kanton Sarajevo koji će ići na uvid instutucijama. Time ćemo imati uspostavljen kompletan registar pripadnika oružanih snaga, od jednog dana provedenog u oružanim snagama do maksimalnih 52 mjeseca. To do sada nikada nije bio slučaj - rekao nam je Bukvarević.

S obzirom da je već ranije rečeno kako je 576.000 pripadnika oružanih snaga, i da borci smatraju da je ključ svega objava registra kako bi se jasno vidjelo koliko je zapravo pravih boraca, koliko ih prima naknade, Bukvarevića smo upitali šta je s javnom objavom registra?

- Ukoliko demobilisani borci žele javnu objavu registra, stupanjem na snagu zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, će je i dobiti. Podsjećam, Vlada Federacije je prihvatila da u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog zakona u Službenim novinama, stavimo na raspolaganje registar javnosti. U registru se može vidjeti pripadnost oružanim snagama, jedinici, vrijeme provedeno u vojsci. Bit će naznačeno ukoliko je došlo do ranjavanja, stradavanja, zatim, ukoliko neko prima naknadu s federalnog ili drugih nivoa - objašnjava Bukvarević.

Kaže kako je u susjednoj Republici Hrvatskoj njihov registar boraca bio javno objavljen tri godine.

- I na kraju ga je Vlada RH povukla. Jer, u suštini imate situaciju da vi možete nekoga prijaviti, ukoliko znate da mu nije nije mjesto u registru, i treba da se svako prijavi ko ne pripada tu. Ali, imate proceduru državnih institucija koje moraju provesti provjeru svih tih podataka i evo dakle, iz iskustava susjeda to apsolutno nije dalo nikakav rezultata. Ali eto, mi nemamo nikakav problem da registar stavimo na raspolaganje javnosti - poručuje Bukvarević.