Predstavnici Federalnog ministarstva za boračka pitanja i Radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Zakon o demobilisanim borcima od 4. septembra počinju sa obilaskom kantona. Prema riječima Salke Bukvarevića, federalnog ministra za pitanja boraca, razgovarat će se o implementaciji Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kao i pokretanju izmjena Zakona o dopunskim pravima boraca, kako bi se adekvatno zbrinuli borci starosti do 57 godina života koji nemaju posao, odnosno, primanja.

Podsjećamo, demobilisani boraci koji imaju 57 godina i više, a nemaju nikakvih primanja, a kojih je oko 20-ak hiljada, rješavat će se kroz Zakon o demobilisanim borcima.

- U obilazak kantona krećemo u srijedu, 4. septembra, i najprije ćemo boraviti u Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću. Tema će biti implementacija Zakona o demobilisanim borcima, prije svega da pratimo realizaciju federalnog zakona, a druga tema su izmjene i dopune kantonalnih zakona o dopunskim pravima boraca. Mi smo preporučili da se kroz te izmjene prioritetno obuhvate demobilisani borci mlađi od 57 godina koji su oboljeli od teških bolesti. Preporučili smo da se, ukoliko ima sredstava, povede računa i o drugim demobilisanim borcima - govori nam Bukvarević.

Dodaje kako je prije planiranih posjeta dogovoreno da se svim kantonalnim vladama uputi zahtjev da se u budžetu za iduću godinu kroz zavode za zapošljavanje osiguraju programi zapošljavanja za demobilisane branioce mlađe od 57 godina.

- To je za nas prioritetno i mi smatramo da se na takav način najbolje pomaže, pogotovo maloljetnim dobrovoljcima koji danas imaju od 43 do 45 godina. Smatramo da se sa Federalnim zavodom za zapošljavanjem, kantonalnim zavodima i vladama kantona, može naći prostora za zapošljavanje demobilisanih branilaca. Zajednički smo se dogovorili da će svi kantonalni ministri intenzivirati unošenje podataka u Jedinstveni registar korisnika i branilaca - rekao nam je Bukvarević.

Kaže da će nakon posjete Unsko-sanskom kantonu, o boračkim zakonima razgovarati sa predstavnicima Kantona Sarajevo, 5. septembra.

- U Tuzlanski kanton idemo 9. septembra, 11. septembra u Hercegovačko-neretvanski, odnosno, Mostar. Namjera je da u ovom mjesecu razgovaramo sa predstavnicima vlada, skupština, resornim ministrima i dogovorimo pokretanje inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o dopunskim pravima boraca kako bi od 1. januara 2020. godine uključili preko kantona i demobilisane branioce mlađe od 57 godina, naravno, prioritetno one koji su oboljeli, koji ne mogu da privređuju - naglasio je Bukvarević.