- Tokom cijelog mog mandata trudio sam se, zajedno sa mojim saradnicima, da odgovorimo svim izazovima, da imamo dovoljno zaštitne opreme i dezinficijensa, osiguramo potreban kadar, ne budemo bez reagenasa za laboratorijske analize, odgovorimo na pozive pacijenata, budemo otvoreni prema medijima i imamo korektnu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama – kaže na početku razgovora za Faktor Ahmić.

Ističe da je u nastojanju da osigura opremu potrebnu za rad Covid-ambulanti uputio više molbi Zavodu zdravstvenog osiguranja, Vladi KS, Ministarstvu zdravstva KS, te Kriznom štabu KS.

- Nakon obavljenih konsultacija sa bivšim premijerom Mariom Nenadićem i direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Sakibom Katanom, uputio sam molbu za prenamjenu sredstava ZZO KS 11. novembra 2020. godine. Nakon što je ZZO KS to odobrio, 13. novembra je potpisan Aneks ugovora. O tome šaljem obavještenje Ministarstvu zdravstva KS kojim ih upoznajem da su pokrenuti postupci hitne nabavke neophodne opreme – kaže Ahmić.

Ističe da je najprije namjera bila da se oprema nabavi od vlastitih sredstava putem UNDP-a.

- Kontaktiran je UNDP koji od nas traži saglasnost da se sredstva Doma zdravlja  prebace na njihov račun kako bi oni brzo i bez plaćanja PDV-a mogli provesti postupak nabavke dva mobilna RTG aparata. Kada se ispostavilo da to zakonski nije moguće, odlučili smo da se pokrene javna nabavka po hitnoj proceduri. Ističem da JU DZ KS ima Odjel za javne nabavke u kojem rade izuzetni stručnjaci – kaže Ahmić, te dodaje:

- Postupci su provedeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama na osnovu člana 17. i člana 21. stav 1. tačka d). Ovim članovima regulisano je pokretanje postupka u situacijama krajnje hitnosti kada nije moguće primijeniti redovne postupke nabavke. Ja kao generalni direktor ustanove niti na jedan način nisam utjecao na izbor ponuđača. Od Odjela za javne nabavke zahtijevao sam da pronađu način da se nabavi sve što je ustanovi potrebno u uslovima pandemije.

Ahmić kaže da o hitnosti nabavki govore pokazatelji o broju pruženih usluga u Covid-ambulantama.

Tabela: Broj nekih usluga u Covid-ambulantama i Covid-centru u septembru, oktobru i novembru 2020.

- Tvrdnje da postoje jeftiniji mobilni RTG aparati "sličnih karakteristika" potpuno su neozbiljne i zabrinuo bih se kada bi postojali mnogo jeftiniji mobilni RTG aparati istih karakteristika. Uostalom, o cijenama se možete raspitati kod Medical d.o.o. Mostar. Sva dokumentacija o provedenim javnim nabavkama nalazi se na portalu javnih nabavki. Također, premijer Edin Forto je dobio na uvid kompletnu dokumentaciju još 30. marta 2021.godine. Nejasno je zašto baš sad iznosi djelimične informacije i insinuira nezakonitosti. Uostalom, sa dotičnim se vjerovatno vidim na sudu, iz ovog ili onog razloga – kaže Ahmić.

VEZANI TEKST - Forto na društvenim mrežama o "čudnoj nabavci u Domu zdravlja KS"

Ističe kako je nastojao da radi u timu, te da je odluke donosio u posebnim okolnostima i da stoji iza svake odluke.

- Ne dozvoljavam da mi se spočitava ono što sam u skladu sa Zakonom sproveo, u interesu građana KS – ističe.

Podsjećamo, Ahmić je za v.d. direktora JU Dom zdravlja KS  imenovan 9. aprila 2020. godine, a na mjesto generalnog direktora izabran je 17. juna 2020. godine i ovu funkciju obavljao je sve do 28. februara 2021. kada je razriješen dužnosti nakon što je podnio ostavku.

- Period mog upravljanja obilježen je pandemijom koronavirusa i velikim transformacijama u radu JU DZ KS. Formirao sam Krizni štab Javne ustanove Dom zdravlja KS, koji  počinje sa radom 14. aprila 2020.godine. Prvi Covid centar otvoren je pri OJ Novi Grad, 23. aprila 2020. i potom tri Covid ambulante: u Semizovcu, na Ilidži i OJ Centar, Vrazova. U skladu sa razvojem epidemiološke situacije poduzimane su različite mjere. Zbog povećane potrebe za analizom RTG grudnog koša angažirano je šest pumologa iz penzije a zbog ogromnih gužvi u svim organizacionim jedinicama povećavan je broj timova u Covid ambulantama. Kada je situacija eskalirala ukazala se potreba za otvaranjem novih Covid ambulanti te je na prijedlog Kriznog štaba Doma zdravlja KS ista otvorena u OJ Novo Sarajevo, 14. decembra 2020., a pri OJ Stari Grad je bila pripremljena i spremna za rad, te je planirano da se otvori u slučaju daljeg pogoršanja epidemiološke situacije u KS. Plan pripravnosti JUDZKS (akcioni plan u slučaju epidemije Covid-19) revidiran je tri puta – kaže Ahmić.

Pitali smo ga zašto je, prema navodima premijera Forte "jedan aparat otvoren nakon dva mjeseca, a drugi nije nikad, te da on stoji spakovan u ćošku jedne prostorije".

- To je pitanje za direktore organizacionih jedinica. Nisam se ja bavio time da li je u upotrebi. Naše je bilo da nabavimo. Kazao sam da se čekalo sa otvaranjem Covid-ambulante pri Domu zdravlja Stari Grad i to je možda jedan od razloga zašto se jedan od aparata nije koristio - kazao je Ahmić.

Ističe da je i rad Doma zdravlja, ali i njegov rad bio dodatno opterećen činjenicom da JU Dom zdravlja KS nije imala Upravni odbor od 06. jula 2020. godine.

- Na poziciju ministra zdravstva KS nismo mogli utjecati. Ipak, kao član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, imao sam dobru saradnju sa vlastima i redovno sam ih izvještavao o problemima sa kojima se susrećemo – zaključuje Ahmić za Faktor.