Završen je javni poziv za dodjelu novčanih stumulansa u 2018. godini, u ukupnom iznosu od sedam miliona KM, a koji je raspisao Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH. Rezultati će biti poznati za nekih mjesec dana, a prema riječima Ahmeta Baljića, direktora Fonda, očekuje se da će se putem ovog poziva zaposliti oko 500 osoba s invaliditetom. Ukazuje da je u protekle tri godine preko ovog Fonda zaposleno 2.709 osoba.

- Komisija je ove sedmice počela raditi i ima rok od 30 dana da razmotri sve pristigle aplikacije. Nakon toga slijedi sjednica Upravnog odbora na kojoj se donose odluke i idemo u realizaciju. Nadam se da ćemo do Nove godine moći sve to realizirati. Sigurno je da će oko 500 osoba biti zaposleno po ovom javnom pozivu - govori nam Baljić.

Objašnjava da su pravo prijave na poziv imala sva pravna lica u Federaciji koja žele da zaposle osobu s invaliditetom, a čiji je stepen invalidnosti 60 posto i više, bez obzira da li se radi o civilnim žrtvama rata, neratnim invalidima, ili ratnim vojnim invalidimaiI da je ta osoba s invaliditetom koja će se zaposliti aktivan tražilac posla.

Dodaje kako su u ovoj godini, do ovog momenta, 523 osobe s invaliditetom dobile posao putem Fonda.

- Iznijet ću vam i podatak da su pod jednakim pravnim okolnostima u periodu od 2011. do 2015. godine (prethodno rukovodstvo), ukupno zaposlene 652 osobe s invaliditetom. A od 2015. godine do danas 2.709 osoba s invaliditetom je dobilo direktno sredstva za zapošljavanje. Dakle, pet puta više u istom vremenskom periodu. I, ako uzmemo u obzir ovaj tekući poziv, gdje će ne manje od 500 osoba s invaliditetom dobiti posao, znači da taj broj ide već na 3.300 osoba s invaliditetom - rekao nam je Baljić.

Našeg sagovornik je na kraju kazao kako nažalost u Federaciji BiH ne postoji unificirana baza podataka osoba s invaliditetom.

- Mi nemamo zakonsku mogućnost da obrađujemo takve podatke. Naša primarna zadaća je da vodimo politiku profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom - govori nam Baljić.