Odgovorili su nam da će odluka o moratoriju nakon dodatnih usaglašavanja biti donesena početkom naredne sedmice.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti: 

- Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je u cilju odgovarajuće hitne reakcije i povećanja nivoa spremnosti bankarskog sistema na postupanja u vandrednim okolnostima izazvanim pojavom virusnog oboljenja COVID-19 pripremila prijedlog Odluke kojom se podržavaju ključne mjere za ublažavanje negativnih efekata izazvanog pojavom virusnog oboljenja COVID-19 na bankarski sistem, građane i privredu u Federaciji BiH. Odluka bi, nakon potrebnog usaglašavanja sa relevantnim nivoima i provedene zakonske procedure donošenja podzakonskih akata, trebala biti donesena početkom naredne sedmice, s tim da će banke moći primjeniti takvu odluku sa efektima na 31.1.2020. godine .

Banke će provoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagodbe trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju nastalim pojavom virusnog oboljenja COVID-19, s ciljem stvaranja uvjeta za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja COVID-19 na održivost poslovanja klijenta.