Foto

Najnovije

FascinantnoJedinstveni prizori polarne svjetlosti u Americi

Polarna svjetlost pojavljuje se na nebu u septembru i oktobru ili u martu i aprilu i na sjevernoj Zemljinoj polulopti naziva se aurora borealis, a na južnoj aurora australis