BiH

Najnovije

Hiljade intervencijaKanton Sarajevo: Na šta su se građani najviše žalili i tražili pomoć od inspekcije

Građani su se u 2019. godini najviše žalili na nepropisno držanje stoke, na buku, odvoz smeća, neizdavanje fiskalnih računa, podnosili reklamacije na obuću, mobilne uređaje, neisticanje maloprodajnih cijena, prijavljivali rad nacrno, žalili se na neuredan javni prijevoz, pa čak i na ocjenjivanje učenika u školama...