Očito je da se medvjed uplašio od prolaznika, te je brzo pobjegao uz padinu, u šumu, u svoje sigurno stanište

Na lokalitetu Stijene ispod Galice na vlašićkoj cesti danas je snimljen medvjed.

Iako nije neuobičajeno da na ovim područjima žive medvjedi, neobično ga je vidjeti na saobraćajnicama i u blizini stanovništva.

Očito je da se medvjed uplašio prolaznika, te je brzo pobjegao uz padinu, u šumu, u svoje sigurno stanište.