Djeca i mladi u "Kući dobrih tonova" u Srebrenici već godinu učestvuju u projektu "Songs for Europe" kroz koji razmjenjuju znanja, uče uz najbolju muzičku pedagošku praksu i dio su svjetske platforme WIRTH METHOD. 

Platformu je razvio profesor Gerald Wirth, predsjednik i umjetnički direktor Bečkih dječaka, osmislivši pritom online sistem WIRTH TEACHING METHOD koji mjeri pažnju učenika i izvedbu pjevanja, kao i angažman nastavnika i studenata.

Rezultati takvih mjerenja prikazuju smjernice da predavači i studenti poboljšaju svoje performanse.

- Radeći u Srebrenici direktno učestvujemo u implementaciji, evaluaciji i razvijanju jednog svjetskog projekta. Naši učenici i pedagozi imaju ekskluzivnu priliku da među prvima u svijetu pristupe ovakvim metodama. Ovim se naša organizacija nameće kao bitna i relevantna u kontekstu muzičke edukacije i edukacije mladih. Saradnja sa međunarodnim organizacijama – El Sistema, Superar, Wirth Music Academy, Bečki dječaci – i direktno sudjeluje u kreiranju novih metoda za su privilegija i čast - rekao je Ismar Porić, generalni menadžer Kuće dobrih tonova i projekt koordinator SfE platforme.

Dvanaest umjetnika iz četiri evropske zemlje će voditi svoje studente kroz inovativne načine učenja i kroz stvaranje novih aranžmana i novih kompozicija za bilo koju vrstu umjetničkog nivoa.

Projekat nudi i online biblioteku tako da će svi materijali nastali tokom dvije godine aktivnosti – relevantni repertoar i analizirane nastavne sekvence – će biti dostupni javnosti, školama i drugim obrazovnim institucijama.

- Ovaj priča se ne tiče samo nas. Od nje će koristi imati svi muzički pedagozi u našoj zemlji i regionu. A najviše koristi će imati djeca i mladi. Njima je ovo izvrsna prilika da se usavršavaju, da čuju nove stvari, da upoznaju druge kulture, da se, što je najvažnije, druže, uče jedni od drugih i bivaju jedni uz druge. Toga nam u ovo vrijeme i ovom okruženju najviše treba - dodao je Porić zahvalivši se pritom Fondaciji Kreativna Evropa i Austrijskom Kulturnom forumu Sarajevo, koji su podržali implementaciju ovog projekta.

Djeca i mladi iz Srebrenice i njihovi muzički pedagozi su, zajedno s partnerima iz Slovačke, Grčke i Austrije dio svjetske priče i njihovo iskustvo, naučeno i primijenjeno znanje su elementi na kojima će se ova vrsta muzičke poduke i prakse razvijati u budućnosti.

Misija Kuće dobrih tonova u Srebrenici je da grad učini boljim i da djeci mladima u Srebrenici, Bratuncu, Potočarima i onima koji žive u udaljenim ruralnim sredinama omogući pristup kvalitetnim znanjima, vještinama i sadržajima