Ljudi su najviše zarazni u prvih pet dana nakon pojave simptoma COVID-19, potvrđuje je to novo istraživanje u kojemu je naglašeno kako je izolacija u toj fazi bolesti izuzetno važna.

Osim toga, u istraživanju objavljenom u časopisu "Lancet" piše da asimptomatski bolesnici mogu brže očistiti svoje tijelo od virusa te su kraće vrijeme zarazni.

Istraživači su analizirali podatke iz 98 prethodnih studija o prijenosu infekcije koronavirusom, a dodatnu pažnju obratili su na tri ključne stavke:

• 1. Virusno opterećenje - količina virusa otkrivena u tijelu kroz različite faze infekcije.
• 2. Raspršivanje virusne RNA - dužina perioda kad neko može širiti virusni genetski materijal.
• 3. Izolacija živog virusa - živi virus se izolira i testira da li se može uspješno replicirati u laboratoriju.

Istraživači su uporedili svoja otkrića o COVID-19 s dva druga soja koronavirusa, kako bi bolje razumjeli zašto se COVID-19 tako brzo širi. Otkrili su da virusno opterećenje SARS-CoV-2 (virus koji uzrokuje COVID-19) doseže vrhunac u gornjim disajnim putevima u ranoj fazi bolesti, između pojave simptoma i petog dana bolesti.

Naučnici to otkriće smatraju značajnim, jer se vjeruje da je virus u gornjim disajnim putevima glavni izvor prijenosa bolesti. Virusno opterećenje za dva druga soja koronavirusa (SARS-CoV i MERS-CoV) dostiže vrhunac kasnije - 10 do 14 dana, odnosno 7 do 10 dana - pružajući time više vremena za prepoznavanje simptoma i izolaciju

- Naši rezultati se podudaraju sa studijama koje ukazuju na to da se većina virusnog prijenosa odvija u vrlo ranoj fazi bolesti, posebno u prvih pet dana nakon pojave prvih simptoma, što ukazuje na važnost samoizolacije odmah nakon početka simptoma - rekla je glavna autorica studije Muge Cevik.