Iako mnogi misle kako ih je šteta bacati, pa u njima dugo drže jaja u frižideru, stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da ponovna upotreba kartona može donijeti više štete nego koristi.

Zašto je kartonska ambalaža za jaja opasna?

Problem je u kartonu od kojeg su ove kutije napravljene. Mogu biti zaražene štetnim mikroorganizmima i ne mogu se čistiti i prati. Među najčešćim štetnim mikroorganizmima su, primjera radi, salmonela, koja izaziva akutna zapaljenja gastrointestinalnog trakta, a ponekad izaziva i komplikacije. Posebno je opasno za malu djecu i starije osobe.

Kako biste spriječili unakrsnu kontaminaciju:

- Izbjegavajte stavljati jaja ili pakovanja jaja na čiste radne površine.

- Prilikom razbijanja pazite da sadržaj jaja ne dođe u kontakt sa spoljašnjom površinom ljuske.

- Sav pribor, posuđe i radne površine koje su bile u kontaktu sa jajima ili ambalažom za jaja moraju se dobro očistiti.

- Prazno pakovanje odmah bacite i nemojte ga ponovo koristiti.

- Operite ruke temeljno nakon rukovanja jajima i/ili ambalažom za jaja.

Izvor: Faktor