Prema tvrdnjama iz ranijih studija, takva putovanja bi mogla prilično da oštetite ljudski mozak i dovedu do ubrzanog starenja

Dugačka svemirska putovanja bi mogla da unište tkivo stomaka eventualnih astronauta, navodi se u novom istraživanju koje je finansirala NASA.

To istraživanje dovodi u ozbiljnu sumnju mogućnost ljudskog odlaska na Mars ili dalje, piše britanski Independent.

Prema tvrdnjama iz ranijih studija, takva putovanja bi mogla prilično da oštetite ljudski mozak i dovedu do ubrzanog starenja.

U okviru istraživanja, miševi su bili izloženi istoj vrsti svemirske radijacije koja bi očekivala ljude na dugim svemirskim putovanjima.

Takva radijacija bi na tkivu u stomaku načinila štetu koja bi dovela do dugoročnih funkcionalnih promjena. Navedena je i zabrinutost da bi astronauti imali veliki rizik od dobijanja raka stomaka i debelog crijeva.

- Teški joni, poput jona gvožđa ili silicijuma, štetni su zbog svoje veće mase u odnosu na fotone bez mase koji su najčešći na Zemlji, kao i protone male mase u svemiru. S trenutnom zaštitnom tehnologijom teško je zaštititi astronaute od štetnih efekata radijacije teških jona. Iako se lijekovima možda može djelovati protiv takvih efekata, takav lijek još nije pronađen - rekao je jedan od naučnika koji su radili na istraživanju Kamal Datta.

On je rekao da kratka svemirska putovanja, poput odlaska na Mesec, ne izlažu ljude prevelikim oštećenjima, ali i da je prava briga "trajna povreda sa dugačkog puta na Mars ili drugih misija u svemiru koje bi trajale još duže".

Naveo je da je potrebno u potpunosti razumjeti sve eventualne efekte svemirskih putovanja da bi se budući putnici mogli adekvatno zaštititi.

Izvor: Independent