Kroz historiju su ljudi odgajali djecu na mnogo načina. Nešto što je nekad bilo normalno, danas je nezamislivo i obrnuto. Kao roditelji svi su drugačiji. Kod odgoja treba zadržati autentičnost i dosljednost kako bi svom djetetu pružili najbolje i kako bi ga pripremili za samostalan život najbolje što možemo.

Uvijek nam u tom smislu može pomoći literatura. Kod izbora svakako pazite na autore i stručnost sadržaja. Ipak, u modernoj pedagogiji, roditeljstvo i odgoj dijele se na četiri osnovna stila koji različito utječu na razvoj djeteta u kognitivnom, sociološkom i emocionalnom smislu. 

1. Autoritarni stil 
 
U autoritarnom odgojnom stilu roditelji postavljaju velika očekivanja i zahtjeve pred dijete provodeći strogi nadzor i kontrolu pri čemu ne pružaju dovoljno topline i podrške. Roditeljima je cilj učenje djeteta poslušnosti, a odnos roditelj - dijete temelji se na odnosu nadređenosti i podređenosti. Takva su djeca često nesigurna i povučena. Imaju niski prag tolerancije na frustracije te su često neuspješna u rješavanju problema. Najvažnije im je da udovolje roditelju / autoritetu. 

2. Autoritativni stil 

Ovaj odgojni stil naziva se još demokratskim i dosljednim. To je stil koji kombinira roditeljsku kontrolu, ali i toplinu s razumijevanjem. Roditelji postavljaju zahtjeve i očekivanja koja su primjerena dobi djeteta, provode nadzor i imaju čvrstu kontrolu nad djetetovim nepoželjnim obrascima ponašanja, uz ljubav, podršku i emocionalnu toplinu. Djeca koja su odrasla u takvom okruženju su samopouzdana, imaju samokontrolu i odgovorna su. 

3. Permisivan odgojni stil 

Ovaj stil suprotan je od autoritarnog stila, a podrazumijeva emocionalnu toplinu i gotovo nikakvu kontrolu. Takvi roditelji su najčešće emocionalno osjetljivi, pružaju veliku ljubav, ali nemaju gotovo nikakve zahtjeve i ne postavljaju granice. Primarno zadovoljavaju sve djetetove želje. Takva djeca su često nesigurna i nesnalažljiva. Imaju slabu samokontrolu, sklona su agresivnosti kada im se ne ispune želje i zahtjevi. 

4. Indiferentan (zanemarujući odgojni stil)

Ovaj stil smatra se najgorim jer podrazumijeva slabu kontrolu nad ponašanjem djeteta, ali i hladan odnos roditelja prema djetetu. Roditelji ne postavljaju zahtjeve, ali ne pružaju ni ljubav. Hladni su, ne zanimaju ih djetetove aktivnosti i interesi i bitni su sami sebi. Takva djeca su često neposlušna, neprijateljska, niskog su samopoštovanja, sklona delinkventnim oblicima ponašanja.

Izvor: Faktor/24.sata.hr