Razvojem različitih nauka kao što su medicina, metodologija, pedagogija, danas u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini postoje različiti programi učenja koji se uglavnom praktikuju u neformalnom obrazovanju. Jedna od metoda, odnosno programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece je brainobrain.

Djetinjstvo i adolescencija su kritične faze života za mentalno zdravlje. Ovo je vrijeme kada se u mozgu odvija brz rast i razvoj. Djeca i adolescenti stječu kognitivne i socijalno-emocionalne vještine koje oblikuju njihovo buduće mentalno zdravlje i važne su za preuzimanje uloga odraslih u društvu, poručuju iz Svjetske zdravstvene organizacije.
Iako se mozak nastavlja razvijati i mijenjati u odrasloj dobi, prvih osam godina može izgraditi temelj za buduće učenje, zdravlje i životni uspjeh.

Jedan od svjetski dokazano uspješnih edukativnih programa za sveobuhvatan razvoj dječje ličnosti je brainobrain. Ovaj program istovremeno radi na intelektualnom, ali i psihološkom razvoju djeteta.

Brainobrain osnovan je 2003. godine, a Centralna kancelarija programa se nalazi u Indiji. Centri Brainobrain rade u preko 40 zemalja svijeta među kojima je i BiH sa devet centara na području cijele države.

Ovaj program je podijeljen u 10 nivoa, ako govorimo o djeci školskog uzrasta od sedam godina. Za djecu predškolskog uzrasta, program ima 12 nivoa. 

- Jedan nivo traje tri mjeseca tj. 12 časova. Čas traje 120 minuta i održava se jednom sedmično. Svaki nivo se sastoji od nekoliko aktivnosti koje se smjenjuju tokom susreta. Djeca koriste abacus za mentalnu aritmetiku, zatim imaju aktivnosti na engleskom jeziku, kreativni rad i NLP (neurolingvističko programiranje). Brainobrain je jedini program za djecu koji u svom radu koristi NLP tehnike prilagođene dječjem uzrastu – za Faktor je objasnio tim Brainobrain akademije za djecu koji se nalaze na tri lokacije u Sarajevu (Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Novo Sarajevo).

Vjerovatno ne postoji roditelj koji svom djetetu u određenoj dobi nije kupio abacus, a taj predmet je osnovni element ili sredstvo kojim se djeca koriste u ovom programu.

- Abacus je naše osnovno sredstvo za rad, a VAK metoda je zastupljena u svim našim aktivnostima. VAK metoda znači da u svom radu djeca koriste sva svoja čula (sluh, vid i osjećaj), a učenje svim čulima osigurava dugotrajno pamćenje. Napredniji nivo abacus zamjenjuju Mentalnom Karticom koja djecu potiče na vizualiziranje abacusa i računanje četiri osnovne matematičke operacije bez ikakvih pomagala. Ovakav rad sa djecom razvija istovremeno obje hemisfere mozga, što povećava intelektualni kapacitet djeteta. Radi se u malim grupama od pet do deset djece u prostoru koji je stimulativan, a djeca ga dodatno personaliziraju kroz rad – pojašnjavaju članovi tima BoB.

Oni ističu da su benefiti koje djeca imaju od Brainobrain programa mnogobrojni: bolji fokus i koncentracija, logičko razmišljanje, razvijanje emocionalne inteligencije, povećanje samopouzdanja, širenje vokabulara na maternjem i engleskom jeziku, socijalizacija, brzina u čitanju i učenju, foto pamćenje, vizualizacija, socijalne vještine i komunikacijske vještine. Djeca kroz ovaj program razvijaju i zdrave radne navike, zdrave životne navike, odgovornost i samostalnost u radu.

- Ovaj program bismo preporučili svoj djeci od četiri do četrnaest godina koja žele da uče, druže se sa vršnjacima i otkrivaju neke nove stvari o sebi i svijetu koji ih okružuje. Program je posebno zanimljiv djeci koja vole brojeve, matematiku i koja su komunikativna i društvena – dodaju članovi tima BoB.

Osim u Sarajevu, Brainobrain centar potoji i u Cazinu, Banjoj Luci, Bijeljini, Tuzli, Zenici i Ljubuškom. Svoje iskustvo i zapažanje u vidu promjena i napretka djece koja pohađaju ovaj program, na njihovoj stranici podjelile se u dvije trenerice.

- Brainobrain program je fantastičan za razvoj dječijih kompetencija i vještina, koje sutra mogu primijeniti na bilo kojem mjestu. Djeca su vrlo osnažena i smjela u javnim nastupima - riječi su Fate Zilić, trenerice iz Tuzle.

- Djeci mentalna aritmetika i općenito kompletan program Brainobrain puno pomaže za koncentraciju i učenje. Za djecu koja su tek upisala Brainobrain, učitelji i učiteljice nam kažu da vide poseban napredak. Važno je da roditelji potiču djecu da se upisuju na ovakve programe jer ovi programi im pomažu u njihovom ličnom razvoju - rekla je Jasmina Keserović, trenerica iz Cazina.

Izvor: Faktor