Download-ujte našu aplikaciju

Impressum

 

IZDAVAČ

Simurg Media doo

Zmaja od Bosne 88

71000 Sarajevo, BiH

  

REDAKCIJA

e-mail: [email protected] 

tel:  +387 33 944 378

tel:  +387 33 944 398

tel:  +387 33 944 384

tel:  +387 33 944 389

fax: +387 33 942 661

 

Glavni i odgovorni urednik

Sejad Lučkin

Zamjenica glavnog i odgovornog urednika

Edita Gorinjac

Politika i društvo

Maja Radević, Predrag Zvijerac, Nedim Pobrić, Almir Šarenkapa, Rešad Dautefendić, Elma Hadžimejlić

 Desk

Nedžad Jamaković (urednik), Ajdin Perčo, Sanela Karaica, Ismar Šmigalović, Maja Arslanagić

 Sport

Samir Šišić (urednik), Dino Stambolić, Sedin Selimović

 Kultura, showbiz i lifestyle

Džemal Džakmić (urednik), Merima Čustović, Amela Sijerčić, Denis Zeba, Lida Balić

 Crna hronika

Meldiana Mulaosmanović (urednica), Emza Fazlić, Berina Pekmezović

 Fotoreporteri

Muhidin Živojević (urednik), Ivan Šebalj, Jasmin Brutus

 Dopisnici

Jasmin Bojić (Tuzla), Almedina Bečić Šuta (Mostar) Brankica Spasenić (Banja Luka), Benaris Mahmić (Zenica)

 Lektor

Hamza Hodžić